Verfproducten vervullen zowel een esthetische als een beschermende functie. Het verfraaien van woningen, werkruimten en andere gebouwen en constructie's heeft weinig zin als de verf geen conserverende werking heeft.                         Door bijv. houtrot en corrosie zou het bouwmateriaal snel in verval raken.                       Uit de historische ontwikkeling van verf blijkt dat verf duizenden jaren alleen de functie had om de beschaving en/of religie vast te leggen. Voorbeelden hiervan zijn prehistorische grotschilderingen, schilderingen in grafkamers en fresco's (muurschilderingen in verse kalk) in middeleeuwse Italiaanse kerken. Het kleurgevende deel van oude verven bestond grotendeels uit aardpigmenten zoals poeders van okers, ombers, siënna e.d.. Deze stoffen werden gemengd met verschillende plantaardige en dierlijke bindmiddelen, zoals was, vet, eiwit en melk (temperaverf) en bloed, wat er voor zorgde dat het kleurige product op de ondergrond hechtte.                                       Drogende oliën als bindmiddel werden voor het eerst toegepast op wapenschilden, waar de benaming 'schilder'van oorsprong uit voortkomt. Pas in de 16e eeuw werd verf voor het eerst gebruikt voor het beschermen van hout.

Door de enorme ontwikkeling van verf in de loop der eeuwen dankzij nieuwe grondstoffen, en de opkomst van de (petro)chemische industrie, is er een veelheid aan verfproducten voorhanden met ieder zijn eigen toepassingsgebied en specifieke eigenschappen. Behalve voor verf geld dit ook voor aanverwante producten zoals stop- en vulmiddelen, houtrotrenovatieproducten, plamuren, kitten enz. Aan de kennis en vaardigheden van de vakbekwame schilder worden tegenwoordig dan ook hoge eisen gesteld in opleiding, diplomering en certificering. Men kan dan ook rustig stellen dat slecht of onbekwaam uitgevoerd schilderwerk desastreus is voor de onderliggende ondergrond of constructie, en zelfs houtrot of ander bederf kan bevorderen.

Bij Met Verve is de insteek dan ook schilderwerk te realiseren dat volledig aan de doelstelling beantwoord, nl. het beschermen, conserveren en verfraaien van de ondergrond of constructie.  Uiteraard zijn er door de veelheid aan producten en verfsystemen prijstechnisch verschillen waarin ook de conditie van de ondergrond een belangrijke rol speelt.  Met Verve  wil graag volledig aan de wensen en verwachtingen van zijn opdrachtgevers tegemoet komen in technisch en esthetisch opzicht met enkel de doelstelling het beschermen en verfraaien van uw kostbaarste bezit.

In het bezit van de hoogst haalbare kwalificatie 'Meesterschilder' binnen het schildersvak, en een praktijkervaring van vele jaren bij diverse schildersbedrijven, en daarnaast als docent schilderen, mag u als opdrachtgever er op rekenen dat het aan mij toevertrouwde onderhoud in bekwame handen is, waarbij zoals gezegd kwaliteit zowel in technisch als esthetisch opzicht de voornaamste insteek is.

Bij Met Verve’  kunt u terecht voor:

  •  Schilderwerk en beglazing
  •  Behangen e.a. wandafwerkingen
  •  Restauratie en Decoratieve technieken
  •  Hout- en marmerimitaties
  •  Vergulden e.a. bladmetalen

Met Vervestaat u ook graag terzijde met verftechnisch advies, kleurtoepassing en historisch kleurgebruik.                        Graag nodig ik u uit voor een vrijblijvend gesprek of offerte.

 

Jan Corporaal

    Meesterschilder S.V.S.

 

 

 

 


 

 

Logo: 

De twee kepers in het schild duiden binnen de krijgsmacht de rang van  korporaal aan, en zijn dus een verwijzing naar de naam. Het blauwe (azuur) schild met daarin geplaatst twee kleine borstschildjes en een navelschildje is het wapen van het schildersgilde St. Lucas,de beschermheilige of schutspatroon van de schilders en alle andere beroepen die hun geld verdienen met een kwast of penseel. St. Lucas wordt in de regel gesymboliseerd door een stier of een os of de kop hiervan. Vandaar waarom het wapen gedekt is door stierhorens. De basis wordt gevormd door het palet wat tevens verwijst naar het onderdeel restauratie en decoratie.

 

378108